Rapportering

DTMS bruger kun den nyeste software fra de relevante Klassifikations Selskaber. Efter endt inspektion udarbejdes en endelig rapport og evt. forslag til stål reparationer.

Rapport og evt. stål forslag vil blive udarbejdet ved hjælp af retningslinjer som er fastsat af relevante kodeks for god praksis.

Rapporteringen afsluttes efter endelig godkendelse af inspektør fra det relevante Klassifikations Selskab.